Meillä tai teillä!

Tervehdys ja tervetuloa piipahtamaan Kotiterapian kotisivuille. Kotiterapia tarjoaa keskusteluapua, psykoterapiapalveluja: yksilöterapiaa, pariterapiaa, perheterapiaa, vanhempainohjausta. Lisäksi Kotiterapia tarjoaa työnohjausta. Työskentely tapahtuu työtiloissani kotona Oulussa. Terapiakeskustelu otsikon mukaisesti, voi tapahtua myös ”teillä”, sinun tai teidän kodissanne – ja miksei myös vaikka kävellen! Paikka ei ole este. Olen Valviran valtuuttama psykoterapeutti (ET) ja Kelan valtuuttama kuntoutuspsykoterapeutti perheterapiassa ja pariterapiassa. Piipahda hetki, tiedustele lisää, ota tarvittaessa rohkeasti yhteyttä!

kotiterapia_tausta

Muutos on mahdollinen!

Ihmisen elämässä on hyviä aikoja ja huonoja aikoja. Tuntuu, ettei löydy voimia kotiin, kouluun, työhön, parisuhteeseen, perheeseen. Unet ovat kenties katkonaisia. Työkaverit tai läheiset ovat huomanneet esimerkiksi unohtamista, keskittymisvaikeuksia tai masennusta.

Yksilöterapiassa on mahdollisuus pysähtyä tarkastelemaan omaa elämää yhdessä terapeutin kanssa.

Tapaamisten myötä on mahdollista jäsentää ja ymmärtää omaa elämää uudella tavalla. Jopa muutamalla tapaamisella on mahdollista palauttaa riittävä tasapaino tai toimintakyky arkeen.

Keväällä nuput työntyvät piilostaan. Terapia voi olla tämä valo, voima.

”Miksi emme voisi ajatella, että terveys on syvimmillään kykyä olla itsensä lähellä, hyväksyä rajallinen elämänsä ja taistella sen puolesta.” Martti Lindqvist

kotiterapia_yksilogroup

”Kaksi aurinkokuntaa”

Kun kaksi ihmistä elää yhdessä, kohtaa samalla kaksi erilaista maailmaa. Arkea rakennetaan molempien omista tavoista ja asenteista, arvoista.

Siksi on luonnollista, että syntyy erimielisyyksiä. Joskus tilanne voi ajautua niin pitkälle, että omin voimin ei enää päästä eteenpäin.

Pariterapiaan hakeudutaan useimmiten kun ”toinen ei puhu”. Suhteessa saattaa olla uskottomuutta tai mustasukkaisuutta. Ehkä ihan käytännön asioiden tasapuolisessa hoitamisessa on syntynyt epätasapainoa. Esille on saatettu ottaa myös erokysymykset, vieläkö yritetään yhdessä.

Muun muassa edellä mainittuihin kysymyksiin pariterapiassa voidaan vaikuttaa. Molemmille tarjotaan tasapuolinen mahdollisuus tuoda näkemyksensä esille. Pariterapiassa ei haeta syyllistä vaan pyritään syyttelemättä, rakentavasti löytämään ratkaisuja tilanteeseen.

Tapaamisten määrä ja eri kokoontumisvaihtoehdot sovitaan yhdessä.

Elämän tärkeimpiin asioihin kannattaa panostaa. Parisuhde on lasten ”koti” ja arjen keidas. Jos voit vaikuttaa, mikset satsaisi! Rakenna ja ennakoi.

kotiterapia_parigroup

Ihmisen tärkein paikka

Perheterapian lähtöolettamus on, että jokainen jäsen vaikuttaa perheen keskinäiseen olemiseen. Siten yhden onnistuminen tai epäonnistuminen koskee koko perhettä.

Yleensä perheterapiaan hakeudutaan, kun lapsi alkaa oireilla. Avuntarvitsija voi olla myös aikuinen.

Perheterapialla voidaan avata perheen lukkiutunutta tilannetta.

Terapeutin avulla pyritään löytämään perheessä olevat myönteiset voimavarat ja uudenlaista tapaa olla. Näin vahvistetaan yhdessä avuntarvitsijan ja samalla koko perheen tervehtymistä.

Terapeutti ei ole syyttäjä vaan perheen keskinäisten suhteiden jäsentäjä ja hahmottaja. Terapeutti mahdollistaa arjesta poikkeavan, erilaisen kohtaamisen perheenjäsenille. Yhtenä työtapana voidaan käyttää sukupuun piirtämistä.

Perheterapiaa voidaan toteuttaa erilaisissa kokoonpanoissa, myös yksilötapaamisina.

Tapaamisia voi olla yhdestä useisiin. Terapian kesto voi vaihdella yhdestä tapaamisesta useamman vuoden kestävään työskentelyyn.

Ihminen on pitkälti kohtaamisten summa. Kaikissa kohtaamisissa on aina hyvän kokemuksen mahdollisuus.

kotiterapia_perhegroup

Viisi päivää seitsemästä

Ihmisen valveillaoloajasta ison osan lohkaisee työ. Siksi on tärkeää, miten työssä jaksaa. Työhyvinvointi tai työpahoinvointi vaikuttaa suoraan muihin elämän alueisiin.

Työnohjauksessa keskitytään tarkastelemaan työhön vaikuttavia eri osa-alueita. Miten minä omana itsenäni olen osa työtä, mikä on työnkuvan osuus ja mikä osa on ympäröivällä työyhteisöllä.

Työnohjausta toteutetaan yksin tai ryhmämuotoisena. Työnohjauksesta tehdään yhdessä ohjaajan ja ohjattavien kesken suunnitelma ja sopimus.

kotiterapia_tyonohjausgroup

Sukkasilleen pyhällä maalla.

kotiterapia_istuu

Olen työskennellyt 21 vuoden ajan erilaisissa työyhteisöissä, erilaisten ihmisten ja perheiden kanssa. Olen kohdannut työssäni nuoren perheen iloa ja ihmettelyä uudesta elämästä. Olen kohdannut myös ihmisen surua ja luopumista elämästä.

Pariskuntien kanssa on iloittu orastavasta luottamuksen löytymisestä ja uudesta näystä jatkaa eteenpäin. Joskus työskentelyn tavoitteeksi on muodostunut niin sanottu hyvä ero.

Viimeiset 14 vuotta olen työskennellyt ihmisten kanssa, joilla on ollut elämässään vaikeita tunnevaurioita. Heidän elämäänsä ovat kuuluneet erilaiset riippuvuuskysymykset, erilainen hyväksikäyttö ja väkivalta.

Minulla on ollut myös pitkiä asiakassuhteita masennusta potevien ihmisten kanssa. Lisäksi olen työskennellyt erilaisten vähemmistöjen kanssa, ulkomaalaisten ja ulkomaalaistaustaisten kanssa sekä eri uskonnoista ja herätysliikkeistä tulevien kanssa. Voin toimia myös englannin kielellä.

Työskentelyssä ensiarvoinen asia minulle on toisen ihmisen kunnioittaminen ja arvostaminen. Toisen ihmisen kanssa ollaan aina pyhällä maalla.

Yhteystiedot

kotiterapia_kahvitauko

Kotiterapia Tuomo Kinnunen

Y-tunnus 2417457-4

Tuomo Kinnunen
Teologian maisteri
Psykoterapeutti (ET, Valvira)

Pariterapeutti (Kela kuntoutusterapeutti)
Perheterapeutti (Kela kuntoutusterapeutti)

tuomo.kinnunen@kotiterapia.fi
Puh. 050-3052514

Hinnasto

1 h (60 min) 75 e
1,5 h 125 e.
Muista palveluista, kysy rohkeasti.